Analysverktyg för ditt kontor

Förbättra dina arbetsflöden med datadrivna insikter och återkoppling från dina användare

office space utilization

Workspace optimization

Med hjälp av data från vår produktsvit ger Pronestor Insights dig en heltäckande bild av din organisations mötesaktiviteter. Och genom att kombinera data med återkoppling från användarna kan du få del av specifika åtgärdspunkter som förbättrar tillgängligheten, vilket är avgörande för medarbetarnas arbetsprocesser.

office space utilization

Workplace analytics

För oss på Pronestor är det viktigt att våra lösningar hjälper dig i ditt dagliga arbete. Företagets lokaler och hjälpmedel ska alltid underlätta ditt arbete. Om så inte är fallet blir det uppenbart med Pronestor Insights, där du kan se beteendemönster utifrån anläggningens användning. Implementering av vår produktsvit är ett första steg, men vi uppmanar dig att kontinuerligt övervaka lokalernas och hjälpmedlens tillgänglighet med workplace analytics för att se till att dina medarbetare har allt de behöver.

office space utilization

Jämför mötesrum

Jämför liknande mötesrum med olika beläggning för att ta reda på varför det ena är populärare än det andra. Och mät hur väl mötesrummen utnyttjas med avseende på storlek. Då kan du se om det kan vara bra att dela upp ett stort mötesrum i två mindre rum – eller tvärtom.

office space utilization

Data som fungerar för två perspektiv

Pronestor Insights tillhandahåller data utifrån två perspektiv; för ledningen, med exakta åtgärdspunkter som säkerställer att dina befintliga lokaler utnyttjas maximalt. Fokus ligger på att förbättra användningen av befintliga lokaler i stället för att skaffa ytterligare fasta kostnader. För användarna pekar data på specifika mätvärden som behövs för att kunna förbättra lokaler och hjälpmedel så att de stödjer deras arbetsprocesser.

office space utilization

Minska uteblivet utnyttjande

Pronestor Insights' workplace analytics ger dig fakta om tre typer av möten: Bekräftade möten, uteblivet utnyttjande och spontana möten. Se om du behöver ytterligare rum eller om du behöver optimera användningen av befintliga lokaler. Leverera data för att inspirera organisationen till att minska antalet bokningar som inte utnyttjas och skapa förutsättningar för spontana möten. Spåra återkommande bokningar som inte utnyttjas och agera i enlighet med detta.

office space utilization

Kartlägg besökarnas beteende

Hur många besökare har ni årligen på era webbplatser? Eller per månad? Informationen från Insights kan göra det enklare för företagets reception att hantera bokningar och mottagande. Pronestor Insights kan hjälpa receptionen att anpassa sig till kommande evenemang, veta när det är dags att öka bemanningen eller om ytterligare förregistrering krävs. Att känna till det totala antalet besökare hjälper dig att avgöra om dina anläggningar behöver förbättra säkerhetsåtgärderna för att tillgodose ökningen av antalet besökare.

 

 Planner Insights Features 

Se utnyttjandegraden av era mötesrum

Workspace optimization med central överblick över användningen av möteslokaler

Mest använda mötesrum

Få inblick i när det är stor belastning på specifika möteslokaler

Tidpunkt med högst beläggning

Få inblick i när det är som störst belastning i receptionen

Förbättra er möteskultur

Mät antalet bokningar som inte bekräftas och få tillgång till underlag som gör det möjligt att förbättra möteskulturen

FAQ

Du kan bland annat se bokningsfrekvens per mötesrum, vilka tider det finns flest bokningar, antal avbokade möten, antal besökare samt besöksflöden

Ja, det går att hämta data från vårt API

Alla som är intresserade av att optimera användningen av företagets mötesrum och resurser. Till syvende och sist gynnar workspace optimization även dina medarbetare och deras tid på kontoret

Med workplace analytics kan du se vilka mötesrum som används mindre frekvent än normalt, se om det behövs fler mötesrum med en viss kapacitet och analysera om medarbetarna har en bra möteskultur och gör avbokningar i god tid

20 års erfarenhet av + 1100 nöjda kunder i 38 länder

United Nations
Deloitte
KPMG
ISS
Siemens
ABB
Yarra Valley Water
McCann
New South Wales
Coty
Novozymes

Redo att se vad Pronestor kan göra?